Spot-trackerns sida är ur funktion efter uppdateringar från leverantören. Använd t ex www.marinetraffic.com och sök på joyager för att se var vi är. Inte 100% tillförlitligt, men nära nu när vi seglar kustnära. (2022-06-30)

Vi har en Spot satellit-tracker ombord som via en websida visar var vi är och hur vi åkt.

När vi inte seglar under en längre tid kan ett felmeddelande visas istället för en karta. Ingen anledning till oro.

En statisk karta finns längre ned.

För att se kartan nedan i nytt fönster/flik klicka här.


En annan version av samma info nås på den här länken. Den visar en vecka bakåt i tiden.

Det går även ofta att se oss på sidor som marinetraffic.com och shipfinder.com, som visar AIS-positioner.

(Vi har mmsi 265696470)

 

På den statiska kartan nedan kan du se vår position senast vi uppdaterade den (2021-09-26):